Αρχική Σελίδα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Γενικά

Η Νομαρχία Ηλείας στα πλαίσια διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση, πολλές από τις οποίες έχουν εγκριθεί. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τις προτάσεις που έχει υποβάλλει η Ν.Α. Ηλείας σε κάθε πρόγραμμα.

Προτάσεις για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 η Ν.Α. Ηλείας έχει καταθέσει προτάσεις για χρηματοδότηση τόσο τεχνικών έργων, όσο και έργων που αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση. Παρακάτω μπορείτε να δείτε έναν συνοπτικό πίνακα με έργα που έχουν προταθεί προς χρηματοδότηση καθώς και το αν αυτά έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή όχι. Πληροφορίες για σχετικούς διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε στην ενότητα Ενημέρωση-Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις

 

Περισσότερα...

 

Ernest

 

Το ερευνητικό, αναπτυξιακό και καινοτόμο έργο ERNESTEuropean Research Network on Sustainable Tourism” θα προσπαθήσει να αναδείξει το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού μέσα από το συντονισμό και τη συνεργασία των περιφερειακών ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στις συνεργαζόμενες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ERNEST είναι μία οριζόντια δράση του της ομάδας ERA-NET (European Research Area – Network) και χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7).

 

Περισσότερα...

 

Ύδρευση-Ερύμανθος

 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας ολοκληρώνει το μεγάλο και σημαντικό έργο του Δικτύου ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ηλείας.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 34.900.000 €, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Από τις πηγές του ποταμού Ερύμανθου, μέσα από το υπερσύγχρονο δίκτυο αγωγών μεταφοράς και από το εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας των υδάτων, επιτυγχάνεται η ύδρευση 70.000 κατοίκων με νερό άριστης ποιότητας και επαρκούς ποσότητας για την κάλυψη όχι μόνο των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών αναγκών.

 

Περισσότερα...

 

Leader +

leader_plus

Το Leader+ είναι μία από τις τέσσερις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και στόχος του είναι να στηρίξει τους φορείς των αγροτικών περιοχών να εξετάσουν το δυναμικό της περιοχής τους κάτω από μία περισσότερο μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στα πλαίσια του Leader+, η Ν.Α. Ηλείας δημιούργησε μια διαδικτυακή πύλη με τουριστικές πληροφορίες για το νομό

 

Περισσότερα...

 

Έργα που υλοποίησε η Ν.Α. Ηλείας στα πλαίσια του INTERREG IIIA

 

Το INTERREG ΙΙΙ είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης (EΤΠΑ).

Στα πλαίσια του INTERREG IIIA, η Ν.Α. υλοποίησε συνολικά 5 έργα:

  • ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ: Αναπαλαίωση και αξιοποίηση του «Ινστιτούτου Σταφίδας» για τη στέγαση του Διεθνούς Ινστιτούτου  Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας "ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ"
  • Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη και Βέλτιστες Πρακτικές
  • Ψηφιακός ιστορικός και εθνολογικός Άτλας Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Ιταλίας
  • Κήπος της ΕΔΕΜ: Πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη  χρήση νέων τεχνολογιών
  • Θρησκευτικές Γιορτές και Τοπικές Εκδηλώσεις

 

Περισσότερα...

 

Προτάσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια του INTERREG IV

 

Στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, η Νομαρχία Ηλείας υπέβαλε 10 προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

 

Περισσότερα...

 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση