Αρχική Σελίδα Γραφείο Εθελοντισμού Γενικές Πληροφορίες
Γραφείο Εθελοντισμού

Γενικά

Αρμοδιότητες - Στόχοι

 

Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ν.Α. Ηλείας (ΦΕΚ 728/9-4-2008), οι αρμοδιότητες του Γραφείου Εθελοντισμού, ανάγονται αναλυτικά στα παρακάτω θέματα:

 • Η Ενημέρωση - πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης (μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, επιστολών και συναφών δράσεων).
 • Η δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης και πολυφωνικής Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες - προτάσεις - προβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία του Νομού, σε όλες της τις εκφράσεις (ατομικές και συλλογικές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοδιοικητικές, μέσα στα πλαίσια μίας ισότιμης σχέσης). Παράλληλα θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες - τεχνογνωσία - εμπειρίες από άλλους Νομούς, από το κεντρικό κράτος και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της κοινωνίας.
 • Η τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδες εργασίας από εθελοντές πολίτες-εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες θα λειτουργούν ως πυρήνας στήριξης του Γραφείου).
 • Η υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων (συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων κ.ά.).
 • Η κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης.
 • Η συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με Νομούς και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Μέσω του δικτύου αυτού θα διευρυνθούν οι ορίζοντες παρέμβασης του Γραφείου (προς όφελος της τοπικής κοινωνίας) σε πανελλήνιο, βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).

 

Συνοπτικά, οι τομείς δράσης του Γραφείου Εθελοντισμού είναι:

 • Πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών.
 • Ανασυγκρότηση.
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη.
 • Προστασία Περιβάλλοντος.
 • Πολιτισμός - Παιδεία - Αθλητισμό
 

Γενικές Πληροφορίες

 

 

 

 

 

Το Γραφείο Εθελοντισμού της Ν.Α Ηλείας, το οποίο στεγάζεται στο Διοικητήριο Πύργου, ξεκίνησε τη λειτουργία του τυπικά τη Δευτέρα 27-8-2007. Στην πράξη ωστόσο η λειτουργία του είχε ξεκινήσει μερικές μέρες νωρίτερα, την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών με εντολή του Νομάρχη Ηλείας και υπεύθυνη την κα Φανού-Φουσκαρίνη Διατσέντα - Νομαρχιακή Σύμβουλο, και υποστηρίχθηκε κυρίως με εθελοντική εργασία απλών πολιτών, εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την οργανωτική δομή της Νομαρχίας, ανήκει στις υπηρεσίες στήριξης Νομάρχη και Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων και έχει αρμοδιότητα την χάραξη, το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εθελοντικού έργου.

Στο γραφείο Εθελοντισμού απασχολούνται οι υπάλληλοι: Σωτηροπούλου Διονυσία, Τσίτσου Ελένη και Καραμήτος Απόστολος, με επικεφαλής τη Νομαρχιακή Σύμβουλο Φανού-Φουσκαρίνη Διατσέντα.

Η εθελοντική εργασία ανέκαθεν αποτελούσε μέρος κάθε πολιτισμού και κοινωνίας, κάτι που δυστυχώς έχει ατονήσει στις μέρες μας. Ενώ εύστοχα έχει υποστηριχθεί ότι η προσφορά εθελοντικού έργου αποτελεί πολύτιμο «αγαθό» κάθε υγιούς κοινότητας.

Η ανάγκη δημιουργίας του γραφείου εθελοντισμού προέκυψε μεν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νομό μας αλλά επιθυμία και σκοπός μας είναι η συνέχιση της λειτουργίας του και η ενδυνάμωση του, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο και ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κρίση πλήξει ξανά το νομό μας, να συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου μας.

Εθελοντισμός είναι :

 • Η συμμετοχή κάθε ανθρώπου στη δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών.
 • Η συμβολή όλων στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Ένα αντίδοτο στην εσωστρέφεια στην αποξένωση στον ατομισμό

Μερικές σκέψεις για τον Εθελοντισμό

Ο σύγχρονος εθελοντισμός σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την φιλανθρωπία η οποία έχει ενοχοποιηθεί και επικριθεί δικαίως για την απόκρυψη των κοινωνικών προβλημάτων, για ανεπάρκεια στην ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της επίλυσης, στην αναπαραγωγή των καταστημένων αναγκών.

Αντιθέτως ο σύγχρονος οργανωμένος εθελοντισμός αναδεικνύει με εμφατικό τρόπο τα δικαιώματα των εχόντων ανάγκη αναλύει και επιδιώκει τη ριζική επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων με συστηματικές και οργανωμένες παρεμβάσεις.

Θα μπορούσε δε να διακριθεί στις εξής κατηγορίες:

 1. Κοινωνικός εθελοντισμός: Είναι αυτός που έχει σχέση με την στόχευση στην κοινωνική αλλαγή, όπως οικολογικοί σύλλογοι, ειρηνικά κινήματα κ.τ.λ.
 2. Εθελοντισμός αλληλοϋποστήριξης: αυτού του είδους ο εθελοντισμός θέλει να στηρίξει τα μέλη της εθελοντικής ομάδας με την κοινή αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος (π.χ. φεμινιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων παιδιών με αναπηρία κ.τ.λ.).
 3. Εθελοντισμός βοήθειας: Αφορά την προσφορά βοήθειας, υποστήριξης, ενίσχυσης σε ομάδες και άτομα με ειδικά προβλήματα, περιθωριοποιημένων κ.τ.λ.
 4. Εθελοντισμός κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης: Είναι αυτός που κερδίζει συνεχώς έδαφος διότι χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση δυναμικών μορφών πηγής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της φτώχιας.

Ο σύγχρονος λοιπόν εθελοντισμός για πολλούς θεωρείται ως η έκφραση ενεργής δράσης και της έμπρακτης εκδήλωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης που φέρνει κοντά τους ανθρώπους, παράγει δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και προάγει την ατομική και κοινωνική ευημερία.

Για άλλους όμως η εθελοντική δράση αποτελεί το μέσο για την εκμετάλλευση των ανθρώπων και υλικών πόρων με σκοπό την ικανοποίηση προσωπικών και ιδιοτελών επιδιώξεων. Σε αυτούς λοιπόν που μάχονται και αμφισβητούν την αξία της εθελοντικής προσφοράς, που θεωρούν ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους η κοινωνική πρόνοια και η ενίσχυση των εχόντων ανάγκη, απαντάμε με τα εξής επιχειρήματα:

Ότι ο εθελοντισμός αποτελεί την έκφραση της ανάγκης του ανθρώπου για προσφορά στην κοινωνία και βεβαίως το μέσο για την αλλαγή του ατόμου. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και αλλοίμονο στις κοινωνίες που κυριαρχούνται μόνο από υπηρεσίες και σχέσεις που διέπονται μόνο από τους νόμους της αγοράς.

Μπορεί να αποτελέσει φορέα αλλαγής διότι οι εθελοντές μπορούν με ευελιξία ανεξάρτητα από κριτικό μάτι, αντικειμενικότητα να υιοθετούν νεωτερικές στάσεις και να προτείνουν καινούρια μοντέλα λειτουργίας των υφισταμένων δομών ώστε να γίνονται αποτελεσματικότερες. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε πόσο ο εθελοντισμός μπορεί να στηρίξει και να προάγει κρατικές δομές ώστε να γίνουν ευέλικτες και αποτελεσματικές. Ένα τέτοιο παράδειγμα καλής πρακτικής κοινής δράσης εθελοντών και δημοτών, είχαμε το Δεκέμβριο με την διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης ταλέντων για την ενίσχυση πυρόπληκτων σχολείων που πραγματοποιήθηκε με την από κοινού συνδρομή εθελοντών και του Γραφείου Εθελοντισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας. Ακόμη ενθαρρύνει την ανάδειξη ικανοτήτων και ταλέντων, βοηθάει στην αυτογνωσία των νέων και την ανάπτυξη του ατόμου. Ενώ παράλληλα δεν χάνονται και δεν σπαταλούνται οι ανθρώπινοι πόροι ενός κράτους.

 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση