Αρχική Σελίδα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έργα που υλοποίησε η Ν.Α. Ηλείας στα πλαίσια του INTERREG IIIA

 

Το INTERREG ΙΙΙ είναι μια Κοινοτική Πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης (EΤΠΑ).

Στα πλαίσια του INTERREG IIIA, η Ν.Α. υλοποίησε συνολικά 5 έργα:

 • ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ: Αναπαλαίωση και αξιοποίηση του «Ινστιτούτου Σταφίδας» για τη στέγαση του Διεθνούς Ινστιτούτου  Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας "ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ"
 • Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη και Βέλτιστες Πρακτικές
 • Ψηφιακός ιστορικός και εθνολογικός Άτλας Δυτικής Ελλάδας και Νοτίου Ιταλίας
 • Κήπος της ΕΔΕΜ: Πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη  χρήση νέων τεχνολογιών
 • Θρησκευτικές Γιορτές και Τοπικές Εκδηλώσεις

 

Σύντομη περιγραφή των παραπάνω έργων

 • ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ: Το προτεινόμενο έργο με τίτλο: «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ» αφορά αφενός στην αναπαλαίωση και αξιοποίηση του κτιρίου όπου παλαιά στεγαζόταν το Ινστιτούτο σταφίδας  για την εγκατάσταση του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και αφετέρου στην υλοποίηση άϋλων δράσεων που αφορούν στην προβολή και ανάδειξη των πανεπιστημιακών φορέων και ερευνητικών κέντρων της Ιταλίας που μελετούν την αρχαία ελληνική ιστορία, στην έρευνα και την καταγραφή της ιταλικής επιστημονικής βιβλιογραφίας στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και στην επιστημονική συνεργασία των εταίρων σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία μελέτης του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
  • Το Διεθνές Ινστιτούτο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας «Σωσίπολις» είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στο Νομό Ηλείας.Αποστολή του Σωσίπολις είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη της Ιστορίας και του Πολιτισμού του αρχαίου ελληνικού κόσμου.Τον Απρίλιο του 2002 υπογράφηκε στην Ηλεία το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και ερευνητών για τη σύσταση του «Σωσίπολις», η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο διημερίδας με τίτλο: «Αναβίωση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Διεθνή χώρο». Η εν λόγω εκδήλωση ετέθη υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και διεξήχθη στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής. Το Ινστιτούτο απαρτίζεται από 33 μέλη
 • Ευρυζωνικότητα: Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα ευρυζωνικότητας. Επίσης, η μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας, κύρια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και η προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω της εγκατάστασης δημόσιων Wi-Fi hot spots, για τη δημιουργία επιδεικτικού ασύρματου δικτύου γύρω από τους χώρους εγκατάστασης και την ευρυζωνική διασύνδεση του ασύρματου αυτού δικτύου με το Διαδίκτυο, καθώς επίσης και μέσω της ανάπτυξης ενός portal με θέμα την ευρυζωνικότητα, το οποίο θα έχει σαν βασικό στόχο την προώθησή της ευρυζωνικότητας αλλά και την παροχή ευρυζωνικού περιεχομένου. Δείτε περισσότερα
 • Διαδραστικός, Ψηφιακός και Πολιτισμικός Άτλαντας : Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί αφενός στη συστηματοποίηση της διαχείρισης της πολιτισμικής πληροφορίας και αφετέρου στην αξιοποίησή της με το σχεδιασμό ποικίλων τρόπων παρουσίασης στο κοινό. Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται η αναγωγή του κοινού σε ρόλο τελικού αποδέκτη, του οποίου η ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα του όλου εγχειρήματος. Δείτε περισσότερα
 • Κήπος της ΕΔΕΜ : Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία πρότυπων διδακτικών ενοτήτων, που θα απευθύνονται σε μαθητές και των  δύο περιοχών και θα παρουσιάζουν τα (κοινά σε Ελλάδα και Ιταλία) μεσογειακά οικοσυστήματα και το παράκτιο περιβάλλον, καθώς και την ανάγκη για την προστασία τους. Οι διδακτικές ενότητες θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και συμπληρωματικά. Δείτε περισσότερα
 • Θρησκευτικές Γιορτές και Τοπικές Εκδηλώσεις:Το εν λόγω έργο προτείνει την καταγραφή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή του υλικού που αφορά γενικότερες πτυχές των θρησκευτικών εορτών και τοπικών εκδηλώσεων των δύο περιοχών κυρίως μέσα από την ιστορία και την λαογραφία, των τοπικών πολιτισμών αναδεικνύοντας κοινά για τις δύο περιοχές παραδόσεις, ήθη και έθιμα καθώς και ομοιότητες στην θρησκευτική λατρεία. Δείτε περισσότερα
 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση