Αρχική Σελίδα Ενημέρωση Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Κοινωνική Οικονομία-Εισήγηση Νομάρχη

Ενημέρωση - Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Κοινωνική οικονομία και τοπική ανάπτυξη –Συμπράξεις με την κοινωνία των πολιτών

Εισήγηση του Νομάρχη Ηλείας στη συνάντηση φορέων

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι,

Στην Ηλεία μετά τις καταστροφές που ζήσαμε,  με τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, προβλήματα οικονομικής υστέρησης, προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα ανασυγκρότησης του κοινωνικοοικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος, αποκτήσαμε μια τεράστια εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από την συλλειτουργία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με την κοινωνία των πολιτών. θεωρούμε ότι σήμερα έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό, αυτό των συλλόγων, των φορέων και των ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών όπου όλοι μαζί στην νέα εποχή για την τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε αρκετά προβλήματα της Ηλείας , λύσεις που ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά  ομάδες του πληθυσμού. Ο τρόπος που θα συλλειτουργήσουμε είναι γνωστός στην Ευρώπη και την Αμερική  και αφορά επιχειρήσεις και δράσεις κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας των φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε συμπράξεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και  τις επιχειρήσεις κοινωνικής ευθύνης, προς όφελος της κοινωνίας.

Το συνέδριο, που πραγματοποιήσαμε τον Ιούνιο στη Νομαρχία, διαπραγματεύτηκε αυτά τα ζητήματα, του εθελοντισμού και της κοινωνικής οικονομίας, με τη γνώση δε την και ευαισθητοποίηση που αποκτήσαμε χρέος όλων είναι να έχουμε πρακτικά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας μας.

 Τα πορίσματα στα οποία καταλήξαμε, σημειώνουν την πρόθεση πλέον των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών της Ηλείας να εκπροσωπηθούν μέσα από ένα Πανελλαδικό Δίκτυο της Κοινωνίας Πολιτών και την δημιουργία μιας Εθνικής Επιτροπής της Κοινωνίας Πολιτών, που θα επιλύσει το χρόνιο ζέον ζήτημα της εκπροσώπησής τους, στα εθνικά και διεθνή κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

 

Ειδικότερα,  αναφέρονται  στα εξής σημεία :

1.    Η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» πρέπει να αποτελέσει, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο διατάξεων, το εργαλείο που θα ρυθμίσει σε νέα βάση τις σχέσεις συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών. Αποτελεί δε μία εξαιρετική ευκαιρία αντιμετώπισης του φαινομένου των πελατειακών σχέσεων στις σχέσεις κράτους και Κοινωνίας Πολιτών, μέσα από θεσμική οριζόντια συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών με στόχο την πάταξη της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της γραφειοκρατίας. Επίσης αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την κάλυψη του θεσμικού ελλείμματος για τον Τρίτο Τομέα, την Κοινωνική Οικονομία στη χώρα μας και για  την αντιμετώπισή του με διαδικασίες ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου, ως πολλαπλασιαστικού παράγοντα για την δημιουργία ενός μίνιμουμ κοινωνικού δίχτύου προστασίας.

2.    Αναζητάμε ένα  εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο κοινωνικής δράσης, στήριξης και ενδυνάμωσης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης, με τις Περιφέρειες ως κέντρα ευθύνης και τους Δήμους, ως κέντρα ελέγχου, με συγκεκριμένους στόχους και πόρους και με μετρίσιμα αποτελέσματα και ειδικότερα για την περιοχή της Ηλείας, στους τομείς, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού, οι οποίοι χαρακτηρίζουν κατά βάση την εθελοντική τοπική δραστηριότητα, τόσο από πλευράς κοινωνικής συνοχής όσο και από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάγκη της ανάδειξης της προοπτικής για την Κοινωνική Οικονομία και την Πράσινη Ανάπτυξη, μάλιστα με την κινητοποίηση από τα κάτω, δηλαδή από την τοπική κοινωνία, απετέλεσε το μήνυμα που έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Αρχαία Ολυμπία. Οι σχέσεις κράτους και Κοινωνίας Πολιτών και ειδικότερα στον οικονομικό τομέα, δηλαδή αυτόν της χρηματοδότησης των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και των Οργανισμών Κοινωνικής Οικονομίας, είναι το μόνο πεδίο στο οποίο το κράτος έχει λόγο προκειμένου να προασπίσει τους δημόσιους πόρους και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης, για την διαφάνεια και την πάταξη των πελατειακών σχέσεων. Συνεπώς η δράση των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών επιδέχεται συντονισμού μόνον για όσες από τις τοπικές Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών επιθυμούν να συνεργάζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων από δημόσιους πόρους. Η προώθηση θεσμικών πρωτοβουλιών μπορεί να γίνει με τοπικές συμπράξεις της Αυτοδιοίκησης με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, των Οργανισμών Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών, με στόχο την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στους τομείς: περιβάλλοντος, υγείας, εναλλακτικού τουρισμού και για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

3.    Οι τοπικές Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών οι οποίες εργάζονται, ελεύθερα και αυτόβουλα, με ίδιους στόχους και πόρους, όχι μόνο δεν έχουν ανάγκη κανενός συντονισμού και καμίας ρύθμισης, πέραν της τήρησης των θεσμών, αλλά η Πολιτεία θα πρέπει να αποσύρει τα οποιαδήποτε γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν και δυσκολεύουν το έργο τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει τον διαρκή ρόλο του αρωγού και του συμπαραστάτη και να βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών ως δομή στήριξης, ως κόμβος συνεννόησης, διαβούλευσης και συνεργασίας, καθώς, πέραν του κεντρικού επιχειρησιακού σχεδίου της Πολιτείας, μπορεί να επεξεργάζεται την αμφίδρομη ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και δράσεων προ της κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της προσφοράς κοινωνικού έργου.

4.    Γενικότερα για το ζήτημα του Εθελοντικού Κινήματος, το γενικό και ξεκάθαρο συμπέρασμα αφορά στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται ειδικότερα στο ζήτημα του Εθελοντικού ιδεώδους, το οποίο θα πρέπει κατάλληλα να διαχυθεί στην Δημόσια Εκπαίδευση με την συνεργασία των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, κυρίως στα Δημοτικά Σχολεία αλλά και στα προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης, όπως τονίστηκε ποικιλοτρόπως και από τους εμπειρογνώμονες της Γερμανικής αποστολής.

5.    Ακόμη πρέπει να επιλύσουμε ζητήματα που αφορούν γενικότερα στον εξοπλισμό των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα στα θέματα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, όπως και στα ζητήματα του κόστους των πινακίδων των πυροσβεστικών οχημάτων, των καυσίμων τους κτλ.

6.    Τέλος σε ό,τι αφορά στην κοινωνική Οικονομία, αναδείχθηκε ο ρόλος για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ως βασικού παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς επίσης και η ανάγκη ανάπτυξής της παράλληλα με την ενδυνάμωση του Συνεταιριστικού Κινήματος με την επανατοποθέτησή του σε νέες βάσεις που να προωθούν άμεσους κοινωνικούς στόχους στον τομέα της απασχόλησης και της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών και αγαθών, με στόχο την ουσιαστική βιωσιμότητά τους που πρέπει πλέον να βασιστεί στην καινοτομία και την διείσδυση σε νέες αγορές στην χώρα και διεθνώς.

Εμείς θα παλέψουμε ώστε αυτές οι καινοτόμες προτάσεις του Συνεδρίου μας που εφαρμόζονται στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια να δώσουν λύσεις και να τονώσουν την τοπική οικονομία δίνοντας παράλληλα το όραμα και  την ελπίδα λειτουργίας της συμμετοχικής δημοκρατίας και μέσα από την κοινωνία των πολιτών

 Είναι η ευκαιρία μας καθώς έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση το κοινωνικό πακέτο ύψους περίπου 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία μέσω ενός εθνικού σχεδίου θα αξιοποιηθούν σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα είναι πολύ σπουδαίο για μας  στην Ηλεία να έχουμε προχωρήσει και να έχουμε δουλέψει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι συμπράξεις να έχουμε λύσει προβλήματα πιστοποίησης των συλλόγων κα των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Για να έχουμε δε έμπρακτα και γρήγορα αποτελέσματα το πνεύμα συνεργατικότητας και αλληλεγγύης  ανάμεσα στους φορείς πρέπει να είναι κυρίαρχο.

Καλή δουλειά σε όλους , σας ευχαριστώ.

 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση