Αρχική Σελίδα Ενημέρωση Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού από τη Ν.Α. Ηλείας

Ενημέρωση - Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

 

Δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού στην πυρόπληκτη Ηλεία

 

 

Το έργο με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» η οποία είχε προκηρυχθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας έχει συνολικό προϋπολογισμό 251.800 € και θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

 

Η πρόταση κατατέθηκε με συνεργασία της ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας η οποία θα είναι και ο βασικός αποδέκτης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

Σε πρώτο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και των πραγματικών επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 στην κοινωνική συνοχή, το εισόδημα, την απασχόληση, την οικονομία, την παραγωγική δομή. Σε δεύτερο επίπεδο θα συγκεντρωθούν δεδομένα της ΕΣΥΕ και άλλων φορέων καθώς και όλων των σχετικών ερευνών και μελετών που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα.

 

Όλα τα προηγούμενα στοιχεία θα συνεκτιμηθούν με στόχο την αποτύπωση προτάσεων πολιτικής μέσω πολυεπίπεδης συγκριτικής μελέτης και ανάλυσης με την οποία θα αξιολογηθούν και οι υλοποιούμενες πολιτικές και εστιασμένα θα καταγραφούν οι προτάσεις παρεμβάσεων ανά τομέα πολιτικής, σύμφωνα με τις καταγραφόμενες ανάγκες.

 

Μέσω της έρευνας θα βελτιωθούν οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην κοινωνική συνοχή και θα καταγραφούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού που προκλήθηκαν από τις καταστροφές της πυρκαγιάς του 2007 στο Νομό Ηλείας.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας πέρα από την αποτύπωση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας θα συμβάλουν επίσης στην καταγραφή των αναγκών των πολιτών στα επίπεδα της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης και της παραγωγής.

 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας σε επίπεδο νομού, τα αποτελέσματα των ασκούμενων πολιτικών, τις ανάγκες του πληθυσμού, τις προτεινόμενες πολιτικές καθώς και την συσχέτισή τους με τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας και Πρόεδρος της ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. κ. Χ. Καφύρας δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας αρχίζει και επίσημα η υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για το νομό μας. Αφορά μια κοινωνική έρευνα που εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα υλοποιηθεί από την ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και θα βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης και αύξησης της απασχόλησης στις πυρόπληκτες περιοχές ώστε να παραμείνουν οι κάτοικοι στα χωριά τους.

Η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. παραμένει ένας δυναμικός φορέας προώθησης της τοπικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια με τη δικτύωσή της σχεδόν με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας αναπτύσσει δράσεις σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.»

 

 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση