Αρχική Σελίδα Ενημέρωση Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Συνέντευξη Τύπου Νομάρχη Ηλείας για Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Ενημέρωση - Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Ημέρα : Παρασκευή 30/07/2010, Ώρα : 11.00 π.μ., στο Γραφείο Νομάρχη

 

Το Μάρτιο του 2010 σε συνάντηση με τα μέλη του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Ν. Ηλείας στη Γαστούνη, συζητήθηκαν τα προβλήματα αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων των βοοειδών.

Στη συνάντηση αυτή οι αγελαδοτρόφοι ανέδειξαν το πρόβλημα της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των μονάδων τους, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η κάθε μονάδα για να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, θα έπρεπε να επενδύσει σε υπέρογκα ποσά.

Τέθηκε δηλ. το δίλημμα ή καταργείται η αγελαδοτροφία στον κάμπο της Ηλείας ή βρίσκουμε άλλη λύση για το πρόβλημα.

Στη συνάντηση αυτή ο Νομάρχης Ηλείας Χαρ. Καφύρας δεσμεύτηκε, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. να βρει λύσεις, διότι η αγελαδοτροφία είναι μια σημαντική δραστηριότητα που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία του τόπου μας.

Η πρόταση που κατατέθηκε από την ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. , επικεντρώθηκε στη δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Αποβλήτων σε περιοχή του κάμπου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αμέσως, μετά από μία εβδομάδα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αγελαδοτρόφων, το θέμα τέθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου και αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και η χρηματοδότηση της μελέτης, για την δημιουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Αποβλήτων.

Η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης και ταυτόχρονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Σύλλογο Αγελαδοτρόφων, προκειμένου σε έξι (6) μήνες να παραδώσει τη μελέτη και όλες τις ενέργειες, για την εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε , ότι η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα μας παραδώσουν τη μελέτη σε τέσσερις (4) μήνες και όχι σε έξι (6) , σύμφωνα με τη σύμβαση.

Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η κατάθεση της μελέτης, αλλά οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου που παρείχε η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε., για την εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή.

Αποτέλεσμα της ταχύτατης δράσης της ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. και του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ήταν η σύνταξη προκήρυξης, για Στρατηγικούς Επενδυτές, η αξιολόγηση των προτάσεων και η θετική κατάληξη για την εξεύρεση του επενδυτή, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με το Σύλλογο Αγελαδοτρόφων, για την υλοποίηση της επένδυσης.

Μάλιστα, ο επενδυτής ήδη κατέθεσε φάκελο υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές , προκειμένου η δημιουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Αποβλήτων να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Ο υποψήφιος επενδυτής δεσμεύτηκε ότι θα διαθέσει δεξαμενή για τη συλλογή των αποβλήτων σε κάθε αγελαδοτρόφο, με δικά του βυτία θα παραλαμβάνει και θα μεταφέρει τα απόβλητα στη Κεντρική Μονάδα και αναλαμβάνει επιπλέον και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εγκαταστάσεων.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στηρίζει αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι στα πλαίσια της Πράσινης Ανάπτυξης.

Σημείωση:

Συμμετέχοντες

  1. 1. Νομάρχης
  2. 2. Πρόεδρος Αγελαδοτρόφων και μέλη του Δ.Σ.
  3. 3. Καθηγητής Μανιός Θρασύβουλος , Τ.Ε.Ι. Κρήτης
  4. 4. Αθανασόπουλος – Παρασκευόπουλος (ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.)
  5. 5. Επιτροπή Παραλαβής της μελέτης (Μποτσέτου- Μίχος- Μικέογλου)
  6. 6. Όποιον άλλο καλέσει ο Νομάρχης
 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση