Αρχική Σελίδα Γραφείο Εθελοντισμού Αρμοδιότητες - Στόχοι
Γραφείο Εθελοντισμού

Αρμοδιότητες - Στόχοι

 

Από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ν.Α. Ηλείας (ΦΕΚ 728/9-4-2008), οι αρμοδιότητες του Γραφείου Εθελοντισμού, ανάγονται αναλυτικά στα παρακάτω θέματα:

 • Η Ενημέρωση - πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης (μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, επιστολών και συναφών δράσεων).
 • Η δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης και πολυφωνικής Τράπεζας Πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες - προτάσεις - προβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία του Νομού, σε όλες της τις εκφράσεις (ατομικές και συλλογικές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοδιοικητικές, μέσα στα πλαίσια μίας ισότιμης σχέσης). Παράλληλα θα εμπλουτίζεται με πληροφορίες - τεχνογνωσία - εμπειρίες από άλλους Νομούς, από το κεντρικό κράτος και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της κοινωνίας.
 • Η τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδες εργασίας από εθελοντές πολίτες-εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες θα λειτουργούν ως πυρήνας στήριξης του Γραφείου).
 • Η υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων (συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων κ.ά.).
 • Η κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης.
 • Η συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με Νομούς και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Μέσω του δικτύου αυτού θα διευρυνθούν οι ορίζοντες παρέμβασης του Γραφείου (προς όφελος της τοπικής κοινωνίας) σε πανελλήνιο, βαλκανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο).

 

Συνοπτικά, οι τομείς δράσης του Γραφείου Εθελοντισμού είναι:

 • Πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών.
 • Ανασυγκρότηση.
 • Κοινωνική Αλληλεγγύη.
 • Προστασία Περιβάλλοντος.
 • Πολιτισμός - Παιδεία - Αθλητισμό
 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση