Αρχική Σελίδα Νομαρχία Οργανωτική Δομή

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, ανάγονται αναλυτικά στα παρακάτω θέματα:

  • Στον σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόσληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός των ορίων του Νομού.
  • Στον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Ν.Α., καθώς και του Δημοσίου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων,
  • για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
  • Στην ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα
  • οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα, σε επίπεδο νομού.
  • Στη διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του νομού, η οποία υποβάλλεται
  • στο Γ.Γ. της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του ν. 3013/2002.
 
Τελευταία Νέα
19/11/2010 , Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις

Who's Online
Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση