Visitor: 969112
Saturday, February 23, 2019
Home  
Contact  
Links  
Site Map
  
 
    
 

Αποφάσεις 12ης Συνεδρίασης Ν.Σ. του 2010 στις 20 Σεπτεμβρίου.

142_2010 «Τροποποίηση της αριθ. 55/2010 απόφασης του Ν.Σ., περί έγκρισης της προ-γραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού – Ν.Α. Αιτωλ/νίας – Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ταμείου Διαχείρισης Πιστώ-σεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων  με αντικείμενο αυτής: α) τις συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στους χώρους των αρχαίων θεάτρων της Πλευρώνας και των Οινιαδών καθώς και ο καθαρισμός των χώρων και β) την εκπόνηση σχετικής μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης».

141_2010 «Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών στη θέση «Γιωργίτσι» του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού Νομού Αιτωλ/νίας»».

140_2010 «Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά επέκταση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εγκατε-στημένης ισχύος 1.200,60 KW της «ΕΑΣ Αγρινίου» σε γήπεδο 4 στρεμμάτων στη θέση «Βοϊδολίβαδο» Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας».

139_2010 «Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Τροποποίηση Ε.Π.Ο. για το Αιολικό Πάρκο Πα-ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 8 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,5 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 20 MW)» και γραμμής με-ταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του, της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», στη θέση «Σκοπιά» του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αι-τωλ/νίας».

138_2010 «Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Φωτεινής Σωτη-ροπούλου, επί γηπέδου έκτασης 16.000,71 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μαύρικας» του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου, εκτός σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, του Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας».

137_2010 «Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2010».

136_2010 «Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης» Ν.Α. Αιτωλ/νίας»».

135_2010 «Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Φ/Β Σταθμός ισχύος 0,507 MW» στην περιοχή «Χαλιάδες» του Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλ/νίας, της εταιρίας «ΕΥΣΑΪΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»».

134_2010 «Τροποποίηση της αριθ. 31/2007 απόφασης του Ν.Σ., περί έγκρισης της προ-γραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και της ΑΝΑΙΤ Α.Ε., με α-ντικείμενο την υλοποίηση στα πλαίσια του διακρατικού κοινοτικού προγράμ-ματος MEDOCC της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB, της πρότασης διαπεριφερειακής συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου με τίτλο: «Διαχεί-ριση του κινδύνου των νιτρικών για διαρκή γεωργία στη Μεσόγειο»».

133_2010 «Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων και των ειδικοτή-των των εγκεκριμένων από την Επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 6/2009 Π.Υ.Σ. όπως αυτή ισχύει σήμερα, συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της Ν.Α.».

132_2010 «Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010».

131_2010 «Απόφαση του Ν.Σ. για την απ’ ευθείας αγορά – μοναδικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/1996 – ακινήτου εμβαδού 7.062,11 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά», με σκο-πό την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου και εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς αυτού (από ανα-βολή, σχετικές οι αριθ. 169/2009 και 124/2010 αποφάσεις του Ν.Σ.)».

130_2010 «Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010».