Visitor: 978950
Wednesday, June 20, 2018
Home  
Contact  
Links  
Site Map
  
 
    
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ>Νομάρχης>Μήνυμα Θύμιου Σώκου

Μήνυμα Νομάρχη


Θύμιος N. Σώκος

Μήνυμα του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας

Θύμιου Σώκου

   Σε έναν τόπο φιλημένο από το Θεό όπως η Αιτωλοακαρνανία, η νέα Νομαρχιακή Αρχή αισθάνεται το βάρος της ευθύνης για την αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων του Νομού, των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων, των αστείρευτων δυνάμεων του ανθρώπινου δυναμικού του.
 
Η νέα Νομαρχιακή Αρχή είναι έτοιμη να υλοποιήσει το σχέδιο και το όραμά της που θα φέρουν το μέλλον μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης κοντύτερα.
 
Προάγοντας τους συμμετοχικούς θεσμούς, δίνοντας παραγωγικούς προσανατολισμούς, υλοποιώντας αποτελεσματικούς σχεδιασμούς και δρομολογώντας μετρήσιμους στόχους, η σημερινή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Αιτωλοακαρνανίας φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το σύνολο των επαγγελματικών, κοινωνικών, πολιτικών φορέων του τόπου στην κατεύθυνση της μετατροπής της Αιτωλοακαρνανίας σε ένα σύγχρονο διαμετακομιστικό, αγροτικό, διατροφικό, τουριστικό κέντρο με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, ευρωπαϊκή εμβέλεια και υψηλές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ποιότητα της ζωής τους.
 
Η μοναδική ομορφιά, η απίστευτη ευφορία της γης, οι ικανότητες των κατοίκων, οι αναξιοποίητοι, ανεκμετάλλευτοι ή κατασπαταλόμενοι πόροι είναι οι φυσικοί σύμμαχοί της.
 
Οι σύγχρονες υποδομές, η συνεργασία πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία της ανάπτυξης είναι μαζί με την πολιτιστική ανάπτυξη οι πρωτεύοντες στόχοι της.
 
Η δημιουργία οριζοντίων και καθέτων οδικών αξόνων, η επέκταση των σιδηροδρομικών συνδέσεων, η παροχή του φυσικού αερίου, η αξιοποίηση του τέταρτου μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας που είναι το Άκτιο, η ανάδειξη του λιμανιού στο Πλατυγιάλι σε ναυτιλιακό κόμβο, η μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών στους απομακρυσμένους οικισμούς, η συντήρηση του υπάρχοντος επαρχιακού δικτύου, η σύνδεση των ορεινών όγκων με τα αστικά κέντρα της Αιτωλοακαρνανίας, η επέκταση σχεδίων πόλεων και οικισμών, η δημιουργία βιομηχανικών ζωνών και πάρκων στα όρια των μεγάλων πόλεων, η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, η διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από την εκμετάλλευση των νερών των λιμνών και των ποταμών, η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων και ο αγώνας του φυσικού και οικολογικού κεφαλαίου του Αχελώου και των υδάτων του είναι μερικές από τις άμεσες προτεραιότητες η εξυπηρέτηση των οποίων θέλει και μπορεί να μετατρέψει την Αιτωλοακαρνανία σε ελκυστικό προορισμό παραγωγικών επενδύσεων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού και παραδειγματικής σύνδεσης της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας με τις αναπτυξιακές ανάγκες του Νομού.
 
Η παιδεία, η βασική εκπαίδευση, η πανεπιστημιακή μόρφωση και η παραγωγή πρώτης τάξεως επαγγελματικής κατάρτισης και τεχνικού προσωπικού είναι ένας από τους βασικούς όρους κοινωνικής ευημερίας και οικονομικής ανάπτυξης που θέλει να εκπληρώσει τα ολοκληρωμένα προγράμματα που προωθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 
Η πρότυπη αγροτική ανάπτυξη με ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, δυναμική κτηνοτροφία και σύγχρονη αλιεία αποτελεί στόχο, η επίτευξη του οποίου θα αλλάξει τη φυσιογνωμία και θα επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης του Νομού. Η εξυπηρέτησή του περνά από την προώθηση εναλλακτικών προς τον καπνό καλλιεργειών νέων προϊόντων, από την επιθετική προώθηση παραδοσιακών προϊόντων όπως το λάδι και η ελιά, από την επέκταση των βιολογικών εκμεταλλεύσεων και τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων με πιστοποίηση ταυτότητας και σύγχρονες μεθόδους εμπορίας, από την αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών και των εγγειοβελτιωτικών έργων, από την συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των παραγωγών.
 
Η καθετοποίηση της παραγωγής ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίμων με την ενθάρρυνση των επενδύσεων στους βιομηχανικούς τομείς του γάλακτος, των κρεάτων και των εν γένει γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα και οικονομικής ευημερίας για το Νομό.
 
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τόσο στο επίπεδο της μεταποίησης  όσο και στο επίπεδο της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών τουριστικής ανάπτυξης και διαμετακομιστικών διευκολύνσεων, είναι μέρος ενός γενικότερου προγραμματισμού που αποβλέπει στην επιστράτευση της καινοτομίας και του ανθρώπινου δυναμικού στη διάνοιξη νέων οριζόντων με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ανθεκτικών στο χρόνο και τον ανταγωνισμό.
 
Η πολιτιστική κληρονομιά και ο φυσικός πλούτος αποτελούν για την περιοχή ακαταμάχητα πλεονεκτήματα για την ανάδειξη της Αιτωλοακαρνανίας σε ελκυστικό πόλο έλξης τουριστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων.
 
Μοναδικοί αρχαιολογικοί τόποι, μεγάλα ιστορικά γεγονότα, πανάρχαιες λαογραφικές αξίες, ήθη και έθιμα με τεράστιες πολιτισμικές παραδόσεις συνιστούν ισάριθμες ευκαιρίες προβολής και ανάπτυξης όλης της περιοχής.
 
Πρότυποι οικισμοί παραθεριστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την κατασκευή τουριστικών υποδομών υψηλών προδιαγραφών, όπως είναι οι μαρίνες, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι σύγχρονες μεταφορές και με την υιοθέτηση προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων με εφαρμογές βιολογικών καθαρισμών, εναλλακτικών μορφών ενέργειας, χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων, μεθόδων επεξεργασίας βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων, εγκατάσταση παρατηρητηρίων οικολογικής προστασίας είναι τέλος αντικείμενα των ολοκληρωμένων Νομαρχιακών δράσεων που δίνουν σε κάθε πόλη του Νομού μας και ένα ξεχωριστό ρόλο και σε κάθε περιοχή του ένα μεγάλο στόχο. 

ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ